Penafian

PENAFIAN
Sebelum anda terus menyusuri laman blog ini, anda dikehendaki untuk membaca keseluruhan penafian bagi blog ini bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Sila rujuk pada baris-baris penafian di bawah :

  1. Blog ini tidak bertanggungjawab terhadap semua komen yang diberikan di bahagian komen. Segala komen yang dibuat hendaklah bersopan serta tidak berbau politik serta serangan peribadi. Komen adalah tanggungjawab anda sendiri.
  2. Semua gambar yang berada di dalam blog ini adalah hak milik Blog Cikgu Mael sendiri yang telah disumbangkan. Maka jika anda mahu menggunakan gambar dari blog ini anda hendaklah mendapatkan kebenaran dari pihak blog supaya tidak berlaku kecurian hak cipta terpelihara.
Sekian, terima kasih.

Monday, 2 April 2012

Contoh Rancangan Mengajar Harian Bahasa Melayu Tahun 4


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4

Mata Pelajaran            : Bahasa Melayu

Tahun                            : 4 Kenari

Tarikh                            : 23 Januari 2012 ( Isnin )

Masa                           : 60 Minit  (8.00 – 9.00 pagi)

Bilangan Murid            : 22 Orang

Tajuk                           : Kasihan Sang Burung (Alam Sekitar)

Objektif                       : Pada akhir pelajaran, murid dapat;

                                                       i.        Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.
                                                      ii.        Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.
                                                     iii.        Membaca pantun secara lancar dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Hasil Pembelajaran

Fokus Utama:
6.3  Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras : 1      i)  Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

Fokus Sampingan:
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.

Aras : 1      i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.
ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.

SISTEM BAHASA

Tatabahasa : Perkataan Berimbuhan
Kosa Kata : Pokok senduduk, berserat-serat, lukah.
Sebutan dan Intonasi : Pantun

PENGISIAN KURIKULUM

      i.        Ilmu : Sains
     ii.       Nilai Murni       : Hemah tinggi, menghargai alam sekitar.
    iii.       Kemahiran Nilai Tambah

-Kemahiran Berfikir: Mengelaskan, mengenal pasti idea utama dan idea sokongan.
-Kecerdasan Pelbagai: Pendidikan muzik.

PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pernah dan tahu
      i.              Kebaikan menjaga alam sekitar.
     ii.             Mengenal pasti kata kerja.
    iii.             Mengeja dan membaca.

BAHAN BANTU MENGAJAR
-Komputer
-Internet
-Buku Teks Tahun 4
-Lembaran kerja


Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran
Catatan


Set Induksi
( 5 Minit)

              i.        Pantun dua kerat

·     Murid diperdengarkan pantun dua kerat yang dibaca oleh guru.
· Guru menjelaskan kaitan pantun tersebut dengar pengajaran yang akan di jalankan pada hari tersebut.


BBM :
Pantun Dua Kerat
Komputer.

Langkah 1
( 15 Minit)

Mengunakan Internet, Enjin Pencarian.

Pautan internet:

1.        www.kekwa.gov.com
2.        www.moh.gov.my  • Guru menunjukkan cara menggunakan Enjin Pencari untuk mendapatkan bahan berkaitan.
  • Guru menunjukkan cara untuk menyimpan maklumat daripada internet ke dalam folder.
  • Murid diminta cuba melakukan perkara yang telah di ajar oleh guru.BBM :
Komputer.
Internet.


KB :
Mengumpul maklumat

KP :

Verbal LinguistikLangkah 2
(15 Minit)
Kad arahan :

1.       mencari pantun berkaitan dengan alam sekitar.
2.       menyimpan maklumat yang telah didapati ke dalam folder teks yang di sediakan.


  • Murid dikehendaki membentuk lima kumpulan kecil.
  • Setiap kumpulan dikehendaki mencari teks yang berkaitan dengan alam sekitar, dengan menggunakan Enjin Pencarian.
(Guru membuat pemantaun dan memberi tunjuk ajar)
·         Murid  dikehendaki menyimpan pantun yang telah di cari ke dalam folder .KBKK

BBM :
Komputer
Internet
KB :
Mengumpul maklumat


Nilai :
Kerjasama.Langkah 3
(20 minit)

Cerita “Kasihan Sang Burung”

Arahan :
Senaraikan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam cerita “Kasihan Sang Burung”

·         Guru meminta setiap kumpulan mencari perkataan berimbuhan dan mengelaskan kata kerja yang terdapat didalam cerita “Kasihan Sang Burung”.
·         Setiap kumpulan di minta untuk membentangkan hasil kerja mereka.
·         Wakil setiap kumpulan diminta membaca kuat perkataan berimbuhan yang di jumpai dalam cerita.
·         Guru membetulkan pelajar jika terdapat perkataan yang bukan merupakan perkataan berimbuhan..
KP :

Verbal Linguistik

Nilai murni:
Hemah tinggi
Menghargai alam sekitarpenutup
( 5 Minit)

Penutup kognitif :

Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi?

Apakah tanggungjawab kamu terhadap diri sendiri?

  • Murid diminta menyatakan perkara-perkara yang telah dipelajari.

  • Murid dikehendaki menyatakan apakah tanggungjawab mereka terhadap diri sendiri.

  • Kerja rumah : Guru memberi lembaran kerja.


Nilai Murni :

Menjaga kebersihan diri.
Menjaga kesihatan diri.
Mengamalkan gaya hidup sihat.
No comments:

Post a Comment